biodekoracija eksterijera

Biodekoracija eksterijera

Planiranje i uredjenje

Pre izvođenja radova neophodno je obaviti analizu postojećeg stanja, analizu podloga, formiranje koncepcije rešenja
uz poštovanje želja klijenta i specifičnih uslova terena i razradu koncepcije do idejnog rešenja koje obuhvata 2D skice i
opise ili idejnog projekta koji obuhvata 2D, 3D prikaze i tekstualni opis. Ukoliko je potrebno vršimo izradu tehničke
dokumentacije.

Izvođenje radova obuhvata pripremu terena (seča starog drveća, krčenje šiblja, uklanjanje korova i drugih nečistoća sa terena),
grube zemljane radove (ukljanjanje zagađenog sloja zemlje, nanošenje nove pladne zemlje, grubo nivelisanje terena) i fine
zemljane radove (fina obrada zemlje i fino nivelisanje), nabavku i sadnju biljaka i formiranje travnjaka (setva travnog semena ili postavljanje travnog busena).


planiranje i uredjenje vrtova

Rekonstrukcija zelenih površina

Često se u praksi događa da samo pojedini delovi zelene površine nisu reprezentativni pa ih treba zameniti. U tom slučaju radi
se rekonstrukcija postojeće zelene površine tako što naš pejzažni arhitekta izlazi na teren, procenjuje stanje postojećih biljaka i
u dogovoru sa klijentom predlaže rešenje. Kada se postigne dogovor o novom izgledu zelene površine otpočinju radovi na rekonstrukciji (uklanjanje nepotrebnih elemenata, preoblikovanje postojećih, sadnja novih biljaka, ispravljanje neravnina na
travnjaku, podsejavanje travnjaka…).


rekonstrukcija dvorišta i vrtova

rekonstrukcija zelenih površina

Održavanje zelenila

Održavanje zelenila obuhvata održavanje travnjaka, cveća i drvenastih biljaka u eksterijeru. Redovne mere održavanja
podrazumevaju zalivanje i orošavanje biljaka, čišćenje biljaka od suvih listova, precvetalih cvetova i dr., orezivanje, prihranjivanje, čišćenje i grabuljanje travnjaka, košenje i formiranje ivica, uklanjanje korova, kontrolu zdravstvenog stanja i biodekoracije, zaštitu
od biljnih štetočina i bolesti, kao i sve druge dodatne mere neophodne da bi prostor oko privatnog ili poslovnog objekta tokom
cele godine bio lep.


odrzavanje zelenila i košenje travnjaka