Kontakt

 

Ellena Dekoracije
Agencija za promet roba i biodekoraciju

Vlasnik: Suzana Manjasek Avramović, dipl.inž.pejz.arh.
Pib: 106623649
Matični broj: 61237160

Telefon: 064/2184-686
E-mail: office@ellenadekoracije.com